Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Pháp luận

THỨ TỰ TU TẬP

Nhứt Thiết Trí không thể sanh từ Vô nhân. Cũng không hợp lý cho rằng : tất cả có thể sanh Nhất Thiết Trí ở mọi thời. Sanh mà...

TÙY MIÊN - DANH NGHĨA & PHẨM LOẠI

Ưu tư, sợ hãi là một phần của sự sống, mà không một ai trong loài người không từng kinh nghiệm trong suốt cuộc đời của mình....

CON ĐƯỜNG ĐI ĐẾN CHÂN TRỜI CAO RỘNG CỦA NGƯỜI XUẤT GIA

“Cửa vô sinh bất diệt đã được mở ra cho mọi sinh linh đau khổ. Hãy để cho ai có tai muốn nghe được đặt chọn vẹn niềm tin...
Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình
  • ĐÊM HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG LỄ THÀNH ĐẠO 2019