Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

Các bài tán tụng

MỘT TRĂM NĂM MƯƠI BÀI KỆ XƯNG TÁN PHẬT _Tôn Giả Ma-Chí-Lợi Chế-Thác tạo

Thế Tôn thù thắng nhất Khéo đoạn các nhân ác, Vô lượng thắng công đức Cùng tụ thân Như Lai.

PHẬT NÓI KINH XƯNG TÁN NHƯ LAI CÔNG ĐỨC THẦN CHÚ

Người thường trì Chú này Đủ tướng để hóa sinh Niệm Định đều an ổn Mặt Trời Tuệ thêm sáng Thọ trì điều được...
Tin phân ưu
Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình
  • ĐÊM HOA ĐĂNG KÍNH MỪNG LỄ THÀNH ĐẠO 2019