Giỏ hàng đang trống ...

Đóng

CHÙA NAM HÒA

Ý NGHĨA QUY Y QUA BA CHẶNG ĐƯỜNG TU TẬP

Có ba chặng đường đến giác ngộ: Nhân thiên (con đường nhỏ hay chặng một), Thanh văn, Duyên Giác (con đường trung hay chặng hai), Bồ tát (con đường lớn hay chặng...

HÃY TỰ THẮP ĐUỐC LÊN MÀ ĐI

Khi còn tại thế, Đức Phật đã dạy cho đệ tử rất nhiều bài học. Và khi đến giây phút sắp tịch diệt, Ngài đã để lại nhiều lời chỉ bảo vô giá, trong...

BỐN ĐIỀU LÀM LÙI MẤT TRÍ TUỆ CỦA BỒ TÁT

Vào ngày ấy, Đức Thế Tôn dạy bảo Trưởng Lão Mahakasyapa (Ma Ha Ca Diếp) rằng: Này Đại Ca Diếp! Có bốn điều khiến cho trí huệ của một Bồ Tát bị sút giảm...
Thông báo phật sự
Lịch hoạt động của chùa
Ajax
Liên kết website
Video Pháp Âm
Video Múa
Video Hình